Čo je ILEC?

Pod skratkou ILEC sa skrýva International Legal English Certificate – medzinárodne uznávaný certifikát vysokej úrovne anglického jazyka pre právnikov.

Skúška ILEC je určená pre študentov angličtiny na úrovni B2 a C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. ILEC hodnotí jazykové zručnosti v oblasti práva.

Certifikát na úrovni C1 môže slúžiť aj na preukázanie nevyhnutnej jazykovej úrovne pre prácu v oblasti medzinárodného práva alebo pre štúdium práva na univerzite.

Prečo získať ILEC?

Certifikát právnickej angličtiny ILEC je určený pre inojazyčných študentov v rámci Cambridge ESOL a skúšky sú pripravené v spolupráci so spoločnosťou TransLegal – európskym lídrom v oblasti právnickej angličtiny.

Certifikát uznávajú popredné právnické asociácie ako European Company Lawyers Association, European Law Students’ Association, International Association of Young Lawyers, alebo European Young Bar Association.