Čo je prínosom kurzu

Vďaka kurzu budú jeho účastníci schopní:

  • zhodnotiť svoje skutočné schopnosti v právnickej angličtine
  • zdokonaliť svoje znalosti v právnickej angličtine a hlavných pojmoch anglického práva
  • zdokonaliť svoj písomný prejav s dôrazom na listy a e-maily
  • svojím hodnotením a certifikátom priloženým k životopisu preukázať svoje schopnosti súčasnému alebo budúcemu zamestnávateľovi
  • pracovať v anglickom jazyku v medzinárodnom právnickom prostredí
  • preukázať zamestnávateľovi schopnosť komunikovať s klientmi a kolegami v anglickom jazyku
  • preukázať spôsobilosť k štúdiu práva vo vzdelávacích a školiacich inštitúciách, v ktorých značná časť vyučovania prebieha v anglickom jazyku
  • posunúť vpred svoj profesijný vývoj
  • absolvovať skúšku s väčšou sebaistotou