Čo ponúka kurz právnickej angličtiny ?

Príprava na ILEC

Je to kurz angličtiny pre právnikov, vďaka ktorému sa nielen zdokonalíte v právnickej angličtine, ale aj sa pripravíte na medzinárodne uznávaný certifikát – ILEC.

V 21. storočí je angličtina nevyhnutným nástrojom každého právnika, najmä ak svoju prax vykonáva v rámci Európskej únie. Angličtina je dnes lingua franca, spoločným jazykom v oblasti práva, obchodu a medzinárodných vzťahov.

Čo kurzom získate

Cieľom kurzu je naučiť sa efektívne komunikovať so svojimi klientmi, kolegami a ďalšími profesionálmi so zahraničia, ako aj ľahko a sebaisto zvládať písaný text v anglickom jazyku. Či ste študent alebo čerstvý absolvent práva, musíte byť schopní preukázať, že tieto zručnosti mate, a prípravný kurz na skúšku ILEC vám v tom pomôže. Vyhnite sa tomu, aby slabá úroveň angličtiny pokazila dobrý dojem profesionála.

Kurz právnickej angličtiny od the Bridge všetky tieto požiadavky spĺňa.