Pre koho je kurz určený?

Kurz právnickej angličtiny je vhodný pre skúsených právnikov ako aj nových absolventov alebo študentov práva, ktorí:

  • si hľadajú zamestnanie v oblasti medzinárodného obchodného práva
  • majú záujem o kariérny rast v rámci svojej spoločnosti
  • sa učia angličtinu ako súčasť vzdelávacieho programu
  • zamýšľajú študovať právo tam, kde značná časť vyučovania prebieha v anglickom jazyku, či v domovskej krajine alebo v zahraničí
  • chcú získať certifikát, aby mohli preukázať svoju úroveň znalosti anglického jazyka.

Od uchádzačov sa očakáva, že budú ovládať niektoré právne pojmy a terminológiu, ktoré sú bežne používané v medzinárodnom obchodnom práve.